Skip to main content

Allmänna regler och villkor för köp av Årskort och biljetter hos ÖIS

Kommunikation från ÖIS
ÖIS fotboll kommunicerar all väsentlig information via e-post och fotboll.ois.se. Det åligger i årskortsinnehavarens intresse att försörja för en funktionell och aktuell e-postadress finns ÖIS Fotboll tillhanda.

Opersonliga kort
Samtliga årskort är opersonliga. Det innebär att en årskortsinnehavare som av någon anledning inte kan gå på en match, kan låna ut kortet till en vän, under förutsättning att denne följer villkoren för kortet. Årskort med ungdoms- och pensionärsrabatt måste styrkas med legitimation i entrén varje match. Studentkortet måste styrkas med studentintyg (ex. Mecenat-kort) samt legitimation i entrén varje match. OBS! Missbruk leder till avstängning.

Säkerhet
ÖIS Fotboll förbehåller sig rätten att stänga av årskortsinnehavare som inte uppträder i enlighet med gällande säkerhets- och ordningsregler. Ingen kompensation utgår till årskortsinnehavaren.

Missbruk
Missbruk av kort innebär omgående uteslutning och att samtliga värden och förmåner upphör att gälla. Ingen kompensation utgår till årskortsinnehavaren.

Årskortet får inte användas i kommersiellt syfte
Årskortet får inte utbjudas i tävlingar eller vidaresäljas utan klubbens samtycke. Årskort får inte vidareförsäljas till ett högre pris än vad det köpts för. Upptäcker klubben att vidareförsäljning sker har klubben rätt att makulera årskortet.

Förlorat kort
Borttappat, stulet eller trasigt kort anmäls till ÖIS Fotbolls kansli på 031-357 97 11 eller bjorn.nilsson@ois.se. Nytt kort debiteras med 100kr/kort.

Regler vid glömt årskort på matchdag
I samband med ÖIS Fotbolls hemmamatcher är det i stort sett alltid ett antal personer som anländer till arenan utan sina årskort. Därför vill ÖIS Fotboll klargöra regler för den här typen av ärenden.

Vid glömt årskort gäller följande:

• Vi hanterar ärendet med start fem minuter efter avspark
• För att få ut en ersättningsbiljett krävs det att du legitimerar dig och att personinformationen överensstämmer med den kunddata vi har i vårt system. Saknar du legitimation eller inte står som kortinnehavare kan vi tyvärr inte hjälpa dig. Alternativet som kvarstår för att se matchen är att lösa en ny biljett.

Placering
ÖIS Fotboll förbehåller sig rätten till ändring av matcharena. Ingen kompensation utgår till årskortsinnehavaren.

Flyttade matcher och ändrat avsparksdatum
ÖIS Fotboll ersätter inte årskortsinnehavare för flyttade matcher eller ändrade avsparksdatum.

Inställda/avbrutna matcher
Vid matcher som flyttas, avbryts alternativt spelas utan publik p.g.a. beslut som inte fattas av ÖIS Fotboll utgår ingen ersättning till biljett- eller årskortsinnehavare. Om en match blir flyttad är biljetten giltig till det nya speldatumet. .

Personuppgifter som lämnas vid årskortsköp
Personuppgifter som lämnas vid köp av årskort måste vara korrekta. Påhittade adresser eller namn får inte förekomma. Klubben har rätt att makulera bokningar som inte innehåller korrekta person- och adressuppgifter.

Särskilda villkor för tillträde till ÖIS matcher
• Besökare är skyldig att på begäran underkasta sig visitation.
• Det är inte tillåtet att medföra: a) Alkohol eller andra droger, b) vapen eller andra farliga föremål, c) pyroteknik eller brandfarliga vätskor, d) kamera eller videoutrustning. Endast hopfällbara paraplyer är tillåtna att ta in på arenan.
• Den som är berusad eller påverkad av andra droger, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som bär klädesplagg, medför flagga, banderoll eller liknande, med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion.
• Den som täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.
• Det är inte tillåtet att: a) Kasta föremål i riktning mot spelplanen, inom eller mot annan läktarsektion, b) beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet, c) utan medgivande uppta eller överföra ljud, rörliga bilder eller löpande textrapportering från matchen.
• Arenan kameraövervakas. Arrangören använder bildmaterialet för att identifiera ordningsstörande besökare. • Om arrangören eller gästande förening/Idrotts AB på grund av en besökares otillbörliga beteende drabbas av böter, straffavgifter eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangören/gästande förening/Idrotts AB.
• Besökare som gör sig skyldig till överträdelser enligt ovan riskerar bl.a. att avstängas från samtliga elitfotbollsarenor i upp till två år.
• Arrangören förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan.
• Förtäring får ej medtagas in på arenan.

Regler och villkor för biljetter gäller också för årskortsinnehavare.

Regler och villkor uppdateras löpande här på hemsidan.